تاریکی

The Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris | Jan. 20th, 2021 

مشترک شدن
بازدید 14M
85% 120 239 19 971

Please join us on January 20 for the historic inauguration of President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. Don't forget to subscribe and turn on notifications so you don't miss it!
Learn more about the Inauguration: bideninaugural.org/
Shop Official Inauguration Merch: store.bideninaugural.org/
Follow the Biden - Harris Presidential Inaugural Committee!
Twitter: BidenInaugural
Facebook: BidenInaugural
Instagram: bideninaugural
#JoeBiden #KamalaHarris #InaugurationDay2021 #BidenInaugural

تاریخ انتشار

 

2021 20 ژانویه

هم‌رسانی:

هم‌رسانی:

دانلود:

..بارگذاری...

افزودن به:

لیست پخش من
تماشا در فرصتی دیگر
نظر 0   
بعد