تاریکی

11/24/20: President Trump Delivers Remarks 

مشترک شدن
بازدید 207K
91% 1 883 183

The White House

تاریخ انتشار

 

2020 24 نوامبر

هم‌رسانی:

هم‌رسانی:

دانلود:

..بارگذاری...

افزودن به:

لیست پخش من
تماشا در فرصتی دیگر
نظر 0   
بعد
She’s Here!!! 💝
1:20
بازدید 210K
She’s Here!!! 💝
1:20
بازدید 210K
*wears AirPods Max once*
5:21
بازدید 1.2M